hướng nhà đại cát cho người tuổi sửu

Chọn hướng nhà đại cát đại lợi cho người tuổi Sửu trong năm 2017

Uunhuocdiemcuanguoituoisuungaynay3

Người tuổi Sửu (trâu) kiêng lưng nhà hướng Đông, mặt nhà nhìn ra hướng Tây và lưng nhà hướng Nam, mặt nhà hướng Bắc. Người