cách đặt bếp theo phong thủy hóa giải thế xấu

Hóa giải thế xấu bếp gần nhà vệ sinh

20160326113544553

Với cách bố trí này, mọi người trong nhà sẽ phải đi qua bếp rồi mới đến nhà vệ sinh hoặc ngược lại. Đây là