cách đặt bếp theo phong thủy

Hóa giải thế xấu bếp gần nhà vệ sinh

20160326113544553

Với cách bố trí này, mọi người trong nhà sẽ phải đi qua bếp rồi mới đến nhà vệ sinh hoặc ngược lại. Đây là

Hóa giải nhà phạm hướng Ngũ quỷ nhờ đặt bếp theo phong thủy

20160517041251969

Nghiên cứu các bậc thang theo sinh, lão, bệnh, tử, hướng cầu thang và độ cao thấp theo tiêu chuẩn của kiến trúc phong thủy…