Chọn hướng nhà đại cát đại lợi cho người tuổi Tuất trong năm 2017

Kiêng nhà có hướng dựa Bắc nhìn Nam.

Nam-1970-la-nam-con-gi

Người tuổi Tuất (chó) ở nhà lưng Nam mặt Bắc; lưng Đông mặt Tây hoặc lưng Tây mặt Đông sẽ đại cát. Kiêng nhà có hướng dựa Bắc nhìn Nam.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *