Chọn hướng nhà đại cát đại lợi cho người tuổi Thân trong năm 2017

Nếu xây hoặc mua nhà, nên chọn hướng dựa Bắc nhìn Nam; dựa Tây nhìn Đông hoặc ngược lại thì thích hợp.

tuoi-than_1

Người tuổi Thân (khỉ) không nên chọn nhà có hướng dựa Nam nhìn Bắc. Nếu xây hoặc mua nhà, nên chọn hướng dựa Bắc nhìn Nam; dựa Tây nhìn Đông hoặc ngược lại thì thích hợp.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *