Chọn hướng nhà đại cát đại lợi cho người tuổi Mão trong năm 2017

Hướng nên chọn là lưng nhà hướng Bắc, mặt nhà quay về hướng Nam; lưng nhà hướng Tây, mặt nhà hướng Đông hoặc lưng nhà hướng Đông, mặt nhà hướng Tây.

1421115087-tuvituoimao1.jpg2_

Người tuổi Mão (mèo) kiêng đặt hướng nhà dựa Tây nhìn Đông. Hướng nên chọn là lưng nhà hướng Bắc, mặt nhà quay về hướng Nam; lưng nhà hướng Tây, mặt nhà hướng Đông hoặc lưng nhà hướng Đông, mặt nhà hướng Tây.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *