Xem Hướng Nhà

Chọn hướng nhà đại cát đại lợi cho người tuổi Tuất trong năm 2017

Nam-1970-la-nam-con-gi

Kiêng nhà có hướng dựa Bắc nhìn Nam. Người tuổi Tuất (chó) ở nhà lưng Nam mặt Bắc; lưng Đông mặt Tây hoặc lưng Tây

Chọn hướng nhà đại cát đại lợi cho người tuổi Dậu trong năm 2017

ga-8222-1420706417

Ngôi nhà nên mặt nhìn ra hướng Tây nhưng các hướng nhà lưng dựa phía Đông khác lại rất tốt. Người tuổi Dậu (gà) kiêng

Chọn hướng nhà đại cát đại lợi cho người tuổi Thân trong năm 2017

tuoi-than_1

Nếu xây hoặc mua nhà, nên chọn hướng dựa Bắc nhìn Nam; dựa Tây nhìn Đông hoặc ngược lại thì thích hợp. Người tuổi Thân

Chọn hướng nhà đại cát đại lợi cho người tuổi Mùi trong năm 2017

nguoi tuoi mui 2

Những ngôi nhà lưng hướng Đông, mặt hướng Tây; lưng hướng Nam, mặt hướng Bắc hoặc ngược lại rất hợp với tuổi họ.   Người

Chọn hướng nhà đại cát đại lợi cho người tuổi Ngọ trong năm 2017

tu-vi-2016-tuoi-ngo

Hướng tốt nên chọn là lưng nhà hướng Đông, mặt nhà hướng Tây; lưng nhà hướng Tây, mặt nhà hướng Đông hoặc dựa Nam nhìn

Chọn hướng nhà đại cát đại lợi cho người tuổi Tỵ trong năm 2017

nguoi-tuoi-ty-28

Các hướng dựa Nam nhìn Bắc hoặc ngược lại là lựa chọn tốt cho người tuổi này khi làm nhà. Người tuổi Tỵ (rắn) kị

Chọn hướng nhà đại cát đại lợi cho người tuổi Mão trong năm 2017

1421115087-tuvituoimao1.jpg2_

Hướng nên chọn là lưng nhà hướng Bắc, mặt nhà quay về hướng Nam; lưng nhà hướng Tây, mặt nhà hướng Đông hoặc lưng nhà

Chọn hướng nhà đại cát đại lợi cho người tuổi Dần trong năm 2017

tuôi-dan

Để đón cát khí cần xây nhà lưng hướng Đông mặt quay về hướng Tây; lưng hướng Nam, mặt hướng Bắc hoặc dựa Tây nhìn

Chọn hướng nhà đại cát đại lợi cho người tuổi Sửu trong năm 2017

Uunhuocdiemcuanguoituoisuungaynay3

Người tuổi Sửu (trâu) kiêng lưng nhà hướng Đông, mặt nhà nhìn ra hướng Tây và lưng nhà hướng Nam, mặt nhà hướng Bắc. Người

Chọn hướng nhà đại cát đại lợi cho người tuổi Tý trong năm 2017

19300001113630129551248611131-1158

Hướng nên chọn là lưng nhà phía Đông, mặt nhà nhìn ra hướng Tây; lưng nhà hướng Bắc, mặt nhà nhìn ra hướng Nam hoặc